Politika kvality

KONTAKTUJTE NÁS

+420 603 579 130

info@zelezobetonove-lodzie.cz

Základním krédem společnosti HF stavby s.r.o je dosáhnout úspěšnosti v podnikání na základě soustavného zabezpečování vysoké uznávané úrovně kvality výrobků a služeb.

Pro realizaci tohoto kréda společnost zavedla jako součást celkového řízení systém managementu kvality podle podmínek a požadavků ČSN EN ISO 9001: 2009, který je uplatňován na základě následujících principů:

1.     Společnost si je plně vědoma závislosti na svých zákaznících a jejím strategickým cílem je porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků a uspokojovat a překonávat jejich požadavky a očekávání při dodržení všech platných právních, bezpečnostních a ekologických podmínek.

Naše motto je:            SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK = NAŠE PROSPERITA

2.     Vedení společnosti vytváří a prosazuje jednotnost účelu a řízení organizace. Vytváří a udržuje interní prostředí, v němž jsou pracovníci plně angažováni na splnění cílů organizace.

3.     Podstatou organizace jsou její pracovníci, vlastní i smluvní a jejich plné zapojení včetně ztotožnění se s kvalitou vlastní práce umožňuje, aby jejich schopnosti mohly být využity ve prospěch organizace a jejích zákazníků.

4.    Činnosti a zdroje v organizaci spoluvytvářejí vzájemně propojené řídící, realizační a podpůrné procesy, které umožňují efektivnější dosažení požadovaných výsledků.

5.    Identifikace, pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému jsou vedením považovány za příspěvek k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování jejích cílů.

6.     Trvalým cílem organizace je neustálé zlepšování její celkové výkonnosti.

7.     Efektivní rozhodování v organizaci je založeno na analýze údajů a informací.

8.    Organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost obou k tvorbě hodnot.

K naplňování Politiky kvality jsou stanovovány konkrétní Cíle kvality adresné na jednotlivé stupně řízení. Pro úspěšnou realizaci těchto cílů i všech dalších záměrů a úkolů vedení společnosti zabezpečuje potřebné zdroje a vytváří pracovníkům tvůrčí pracovní prostředí i prostor pro jejich zapojení a využití jejich schopností.

Dokumentovaný a funkční systém managementu kvality je trvale prokazatelný uvnitř společnosti, našim zákazníkům a případně jiným externím organizacím.