Technická data

KONTAKTUJTE NÁS

+420 603 579 130

info@zelezobetonove-lodzie.cz

Předsazená železobetonová lodžie

Zkosený tvar

Pravoúhlý tvar

20150515_093910

Prefabrikované prvky – panely

Systém závěsných lodžií je konstruován ze železobetonových prefabrikátů s tzv. pohledovou úpravou povrchu. Viditelné hrany jsou zkoseny. Betonová směs obsahuje vodovzdorné a mrazuvzdorné přísady. Aby při výstavbě nebyla poškozena povrchová úprava betonových dílů, probíhá manipulace s jednotlivými prefabrikáty ve stanoveném režimu. Prefabrikáty jsou opatřeny značením D – balkónová deska střední, KSL -balkónová stěna levá, KSP – balkónová stěna pravá, VS – balkónová stěna střední, KSLK -balkónová konzola základová levá, KSPK – balkónová konzola pravá a VSK – balkónová konzola střední. Díly zábradlí nejsou s ohledem na velkou variabilitu systému značeny.

Založení

Založení lodžií se provádí uložením do kapsy v obvodové stěně a přenesením zatížení na základové pasy původního panelového domu přes panely obvodového pláště. Dolní betonový okraj kapsy je opatřen ocelovou plotýnkou. Kotevní přípravky jsou uchyceny do příčných nosných stěn ocelovými táhly a jsou kotveny chemickou maltou od konce vrtu kotvy. Kotevní přípravky se osadí do předem vybouraných kapes na vertikálu modulové osy nosného stěnového panelu. Kotevní přípravek se osadí a zalije betonovou zálivkou. Po osazení kotevních přípravků a vyzrání betonové zálivky je možno přistoupit k vlastní montáži konzolových stěn KSL a KSP, které se po vyrovnání zafixují svarem k trnům, které jsou předem osazeny v obvodovém plášti domu.

Uložení balkónových desek

Uložení balkonových desek s provádí do maltového lože připraveného ze suché směsi navlečením na vertikální trny. Po vyrovnání a zalití betonovou zálivkou je možno ihned pokračovat ve výstavbě dalšího podlaží.

Montáž zábradlí

Montáž zábradlí je provedené usazením a přikotvením do stěn KSL , KSP a VS. Variantně lze použít zábradlí z ocelového rámu s výplní dle požadavku investora s ohledem na požadavky bezpečnosti dle ČSN.